Frøken Gyldensko og vennen Hr. Vimmelstrup er ved at forberede julen, men i chatollet bor en drillenisse.

Medvirkende: Jytte Abildstrøm (Frøken Gyldensko) og Hans Christian Ægidius (Hr. Vimmelstrup).

Baggrund

Danmarks Radio har oplyst, at båndene med Vumserne og Juleforberedelserne ikke er blevet bevaret for eftertiden. Så med mindre nogen ligger inde med specialoptagelser eller lignende, er denne julekalender gået tabt for eftertiden.