Genudsendelse af Gufol-mysteriet fra 1997 under nyt navn.

Det så vidt vides eneste eksempel på en TV-julekalender, som så radikalt har skiftet navn efter den oprindelige visning. Navneændringen skyldes efter sigende ringe seertal, da Gufol-mysteriet blev vist første gang i 1997.