Nissebanden (genuds.)

Vist i 1992 på Danmarks Radio

Første genudsendelse af den oprindelige serie om Nissebanden fra 1984.