Jul på Slottet (genuds.)

Vist i 1991 på Danmarks Radio

Genudsendelse fra 1986.