Hos Ingrid og Lillebror

Vist i 1971 på Danmarks Radio