Besøg på Decembervej

Vist i 1968 på Danmarks Radio